In bài viết này

Danh bạ điện thoại, Email NHNN tỉnh Bình Thuận
 
 Phòng ban

  Tên

Email

Điện thoại

 Phòng Kế toán thanh toán  

 ketoan_bth@sbv.gov.vn

 
 Trưởng Phòng   An Kim Anh  anh.ankim@sbv.gov.vn  0252 3 822449
 Phó Phòng        Đỗ Ngọc Trịnh  trinh.dongoc@sbv.gov.vn  0252 3 822449
 Phòng Tiền tệ kho quỹ và Hành chính    tiente_bth@sbv.gov.vn  
 Trưởng Phòng    Nguyễn Thị Nhung  nhung.nguyenthi3@sbv.gov.vn  
 Phó Phòng         Nguyễn Ngọc Thắng    thang.nguyenngoc1@sbv.gov.vn  0252 3 821449
 Phó Phòng        Trương Thị Minh Tâm  tam.truongminh@sbv.gov.vn  0252 3 821949
 Phòng Thanh tra giám sát    thanhtra_bth@sbv.gov.vn  
 Phụ trách phòng   Trần Thị Trung  trung.tranthi@sbv.gov.vn  0252 3 822649
 Phó chánh thanh tra      Huỳnh Thị Thùy Trang  trang.huynhthuy@sbv.gov.vn  0252 3 834909
 Phó chánh thanh tra     Nguyễn Thị Mỹ Phi  phi.nguyenmy@sbv.gov.vn  0252 3 834907
 Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ    tonghop_bth@sbv.gov.vn  
 Trưởng Phòng   Võ Thị Thu Hiếu  hieu.vothu@sbv.gov.vn  0252 3 821849
 Phó Phòng   Lý Văn Hoài Vũ  vu.lyhoai@sb.gov.vn  0252 3 822815
 CV tổng hợp ( liên hệ báo cáo vàng, ngoại hối...)      0252 3 822815

 

Cổng Thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 03 Lê Hồng Phong, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3 821449; Email: binhthuan@sbv.gov.vn

Fax: 0252 3 821548