Giới thiệu
         Tin tức, sự kiện
         VB quy phạm pháp luật
         Thủ tục hành chính
         Hoạt động đoàn thể
         NHNN với cử tri

Hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn

  Thống kê truy cập

 Online: 6

  

   Tin hoạt động đoàn thể      

 THANH NIÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM,CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ 

Cách mạng Tháng Tám thành công, Hồ Chí Minh với cương vị Chủ tịch Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã nhắc nhở ngay các cơ quan, đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở: cán bộ là đầy tớ của dân, không được vung phí tiền bạc, công sức của dân, của nước, phải gương mẫu thực hành tiết kiệm và vận động, giáo dục nhân dân tăng gia sản xuất, thi đua tiết kiệm. Trước khi đi xa, Người vẫn nhắc nhở cán bộ, đảng viên, nhân dân tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu.

Trả lời câu hỏi “Tiết kiệm là gì?”, Người nói: “Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, không phải là “xem đồng tiền bằng cái trống” gặp việc đáng làm cũng không làm, đáng tiêu cũng không tiêu; tiết kiệm không phải là ép bộ đội, cán bộ và nhân dân nhịn ăn, nhịn mặc. Trái lại tiết kiệm cốt để giúp vào việc tăng gia sản xuất mà tăng gia sản xuất là để nâng cao mức sống của bộ đội, cán bộ và nhân dân. Tiết kiệm là tích cực, chứ không phải là tiêu cực”.

Người quan niệm tiết kiệm là công việc của mọi người, ai ai cũng cần tiết kiệm, cơ quan, đơn vị nào cũng có thể tiết kiệm được. Không chỉ công nhân, nông dân cần thực hành tiết kiệm mà cả chiến sỹ, các đơn vị không phải là cơ quan sản xuất cũng vẫn có thể tiết kiệm được. “Trước kia Cục vận tải phải chở 100 xe đạn, nay chỉ cần chở 20 xe, tiết kiệm được xe cộ và dầu mỡ. Xe chạy ít, thì đường sá phải chữa ít, thế là tiết kiệm được dân công, v.v.. Trong các chiến dịch thu được nhiều chiến lợi phẩm (thuốc, đạn, lương thực, súng ống, v.v.), bộ đội biết tiết kiệm, dùng nó mà đánh giặc”. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định ý nghĩa to lớn của việc tiết kiệm. Theo Người, chúng ta phải tiết kiệm sức lao động. Thí dụ “việc gì trước kia phải dùng 10 người, nay ta phải tổ chức sắp xếp cho khéo, phải nâng cao năng suất của mỗi người, nhờ vậy mà chỉ dùng 5 người cũng làm được. Chúng ta phải tiết kiệm thời giờ. Việc gì trước kia phải làm 2 ngày, nay vì tổ chức sắp xếp khéo, năng suất cao, ta có thể làm xong trong 1 ngày. Chúng ta phải tiết kiệm tiền của. “Việc gì trước phải dùng nhiều người, nhiều thời giờ, phải tốn 2 vạn đồng. Nay vì tiết kiệm được sức người và thời giờ, nguyên liệu, cho nên chỉ tốn 1 vạn là đủ”. Theo Người, cần tìm cách tổ chức sắp xếp cho hợp lý, để một người có thể làm việc như hai người, một ngày có thể làm việc của hai ngày, một đồng có thể dùng bằng hai đồng. “Cơ quan nào cũng cần và cũng có thể tiết kiệm. Nếu cán bộ nâng cao năng suất, làm việc mau chóng, thì sẽ giúp cho những đồng bào có việc đến tiết kiệm được ngày giờ, để tăng gia sản xuất”. Ai cũng có thể và cũng nên tiết kiệm, nếu ta khéo tiết kiệm sức người, tiền của và thời giờ, thì với sức lao động, tiền tài của nước ta hiện nay, ta có thể tăng gia sản xuất gấp bội mà lực lượng của ta về mọi mặt cũng tăng gấp bội.

Người quan niệm rất rõ rằng: đi đôi với tiết kiệm, phải tẩy sạch nạn tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu. “Muốn thành công trong việc tăng gia sản xuất và tiết kiệm cũng phải nhổ cỏ cho sạch, nghĩa là phải tẩy sạch nạn tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu”. Nếu không, thì nó sẽ làm hại đến công việc của ta.Theo Người, lãng phí có nhiều loại: “Lãng phí sức lao động: vì kém tinh thần phụ trách và tổ chức, sắp xếp vụng, việc gì ít người cũng làm được mà vẫn dùng nhiều người… Lãng phí thì giờ: việc gì có thể làm trong một ngày, một buổi cũng kéo dài đến mấy ngày. Thí dụ: những cuộc khai hội vì người phụ trách chuẩn bị chương trình không đầy đủ, người đến dự thì không chuẩn bị ý kiến, đáng lẽ chỉ một ngày thì bàn bạc và giải quyết xong vấn đề, song cuộc khai hội kéo dài đến 5, 3 ngày… phải kiên quyết chống thói họp lu bù, mất thì giờ, hại sức khỏe mà không kết quả thiết thực”. Lãng phí của công: như dùng vật liệu, nguyên liệu một cách phí phạm; không sử dụng hết công suất máy móc; vung phí xăng dầu, hao hụt; ngân hàng sử dụng tiền bạc không lợi cho việc tăng gia sản xuất; nhân dân làm đám cưới, đám ma tốn kém…Về tham ô, Người định nghĩa: “Tham ô là ăn cắp của công làm của tư, đục khoét của nhân dân, ăn bớt của bộ đội; tiêu ít mà khai nhiều, lợi dụng của chung làm quỹ riêng”. Người nghiêm khắc nhận xét: “Tham ô, lãng phí tài sản của Nhà nước, của tập thể, của nhân dân là hành động trộm cắp”, “Lãng phí cũng có tội như tham ô…  Người phạm tội có tội đã đành, người thấy những tội ấy mà không nêu ra (tham ô, lãng phí, quan liêu) cũng như có tội”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng “tham ô là trộm cướp. Lãng phí tuy không lấy của công đút túi, song kết quả cũng rất tai hại cho nhân dân, cho Chính phủ. Có khi tai hại hơn nạn tham ô”. Nguyên nhân của nạn tham ô và lãng phí là vì bệnh quan liêu. Trong nhiều bài nói chuyện của Người với cán bộ, đảng viên, Người nêu hai nguyên nhân chính gây nên tệ tham ô, lãng phí là do “bệnh quan liêu” và “chủ nghĩa cá nhân, tự tư tự lợi, ích kỷ hại nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết”. Những cá nhân và những cơ quan lãnh đạo từ cấp trên đến cấp dưới không sát công việc thực tế, không theo dõi và giáo dục cán bộ, không gần gũi quần chúng. Đối với công việc thì trọng hình thức mà không xem xét khắp mọi mặt, không vào sâu vấn đề. Chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy, chứ không kiểm tra đến nơi, đến chốn. Vì quan liêu  “thành thử có mặt mà không thấu suốt, có tai mà không nghe thấu, có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững, kết quả là những người xấu, những cán bộ kém tha hồ tham ô, lãng phí… bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng, che chở cho nạn tham ô, lãng phí”. Vì vậy, muốn trừ sạch nạn tham ô, lãng phí, thì trước mắt phải khắc phục bệnh quan liêu. Tham ô, lãng phí, quan liêu là  “Kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ”, nó không mang gươm, mang súng; nó nằm trong các tổ chức của ta để làm hỏng công việc của ta, làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí vượt khó khăn của ta, phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính.  Cuộc đấu tranh chống kẻ thù này - Hồ Chí Minh gọi là “giặc trong lòng”, “giặc nội xâm” - thật quyết liệt, lâu dài và phải làm thường xuyên, không một phút lơi lỏng, nhất là trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Sinh thời, Hồ Chí Minh luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò của thanh niên đối với vận mệnh đất nư­ớc. Theo người, Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do Thanh niên. Thiết nghĩ, lúc này hơn bao giờ hết mỗi thanh niên phải thực hiện tốt di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu; phải nâng cao đạo đức cách mạng, thật sự “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Nhiệm vụ của Thanh niên, của thế hệ trẻ là noi gương những người đi tr­ước, thường xuyên rèn luyện, phấn đấu để đáp ứng tốt hơn những yêu cầu của cách mạng. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị và đoàn thể phải có những biện pháp đồng bộ, tăng cường công tác giáo dục, kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật,  chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước; phải kết hợp tăng cường kỷ cương, pháp luật với giáo dục, kết hợp biện pháp hành chính với phát huy vai trò của quần chúng nhân dân; mọi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình - đúng là tai mắt của Quốc hội để đất nước hoạt động có trật tự, kỷ cương, thúc đẩy xã hội không ngừng phát triển nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
(tin từ Chi đoàn NHNN tỉnh Bình Thuận)

(24/10/2018) [Quay về]

Các tin tức khác:

Công đoàn NHVN phát động hưởng ứng phong trào chung tay phòng, chống dịch Covid-19 và hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long [3/20/2020]
THANH NIÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM,CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ [10/24/2018]
Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn NHVN và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam [10/23/2018]
GIẢI QUẦN VỢT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BÌNH THUẬN MỞ RỘNG LẦN III – NĂM 2018 [9/27/2018]
Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam thành công tốt đẹp [6/13/2018]
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập [3/30/2018]
Công đoàn cơ sở Agribank Bình Thuận thăm và tặng quà các cháu là con đoàn viên công đoàn bị khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo [2/22/2018]
Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2018 [1/24/2018]
NHNN tỉnh Bình Thuận tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày phụ nữ việt nam 20/10 [10/21/2017]
Giải quần vợt Ngân hàng nhà nước Bình Thuận lần II– năm 2017 [10/3/2017]
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Phước Thanh tiếp Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc [5/8/2017]
Hội nghị Trung ương 5 bàn các nội dung quan trọng về kinh tế [5/5/2017]
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2017 [5/5/2017]

Các hoạt động khác:

Hoạt động của công đoàn cơ sở 

Hoạt động của đoàn thanh niên 

Hoạt động của hội cựu chiến binh 

Hoạt động khác 

 

 

Cổng Thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 03 Lê Hồng Phong, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3 821449; Email: binhthuan@sbv.gov.vn

Fax: 0252 3 821548