Giới thiệu
         Tin tức, sự kiện
         VB quy phạm pháp luật
         Thủ tục hành chính
         Hoạt động đoàn thể
         NHNN với cử tri

Hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn

  Thống kê truy cập

 Online: 2

  

   Tin hoạt động đoàn thể      

 Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam thành công tốt đẹp 

Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023 với khẩu hiệu hành động: "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì lợi ích của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển của ngành Ngân hàng" đã diễn ra trong 02 ngày 11 - 12/6/2018 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội.
Đến dự Đại hội, về phía khách mời từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Về phía khách mời ngành Ngân hàng có đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN); đồng chí Cao Sĩ Kiêm, đồng chí Lê Đức Thúy, nguyên Thống đốc NHNN; các đồng chí Phó Thống đốc qua các thời kỳ; các đồng chí Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam các thời kỳ.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN và các đồng chí Phó Thống đốc NHNN. Đặc biệt, Đại hội có sự tham gia của 439 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 16 vạn đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Đồng Tiến, Chủ tịch CĐNHVN, Phó Thống đốc NHNN nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, cán bộ đoàn viên và người lao động ngành Ngân hàng đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, cùng với sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, đồng thời kế thừa, phát huy thành quả của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công đoàn đi trước, Ban Chấp hành CĐNHVN đã bám sát vào Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, mục tiêu phương hướng và nhiệm vụ của Đại hội V Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, nhiệm vụ chính trị của Ngành để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đặt ra và đã đạt được những kết quả to lớn.

Nội dung, hình thức hoạt động công đoàn đã phong phú, đa dạng; tổ chức công đoàn không ngừng phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, thực sự là người đại diện tin cậy của đoàn viên và người lao động, là cầu nối giữa Đảng, chuyên môn và người lao động. Hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành từng năm và từng giai đoạn.

Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VI có ý nghĩa và nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là kiểm điểm, đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được; chỉ ra những nguyên nhân hạn chế, yếu kém; rút ra bài học kinh nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tại Đại hội này, các đại biểu sẽ nghe và thảo luận Báo cáo kết quả tình hình CNVCLĐ và các hoạt động trong nhiệm kỳ 2013-2018, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành CĐNHVN khóa V và quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cho giai đoạn 2018 - 2023; tham gia Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tham gia vào sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Đại hội sẽ lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Khoá VI có phẩm chất chính trị, đạo đức, có năng lực, trình độ, có tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VI và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đặt ra, đồng thời tiến hành bầu Đoàn Đại biểu ưu tú, thay mặt cho đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng tham dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Tân, Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam báo cáo kết quả tình hình CNVCLĐ và các hoạt động trong nhiệm kỳ 2013-2018...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN nhấn mạnh, 5 năm qua, bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta phải đối mặt với bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp; kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức, tăng trưởng thương mại toàn cầu vẫn trong đà giảm sút... tác động tiêu cực vào nền kinh tế nước ta.

Ở trong nước, sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn do năng lực quản lý và cạnh tranh của doanh nghiệp thấp; áp lực về khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; sức ép nợ xấu còn nặng nề; sức cạnh tranh hàng hóa trong nước yếu, tiêu thụ chậm; sự biến đổi của thời tiết, khí hậu, môi trường đã ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Điều đó, có tác động trực tiếp đến hoạt động của ngành Ngân hàng, đời sống việc làm của cán bộ, đoàn viên, người lao động và đặt ra thách thức không nhỏ đối với hoạt động CĐNHVN trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tuy gặp nhiều khó khăn, song hoạt động của CĐNHVN đã đạt được nhiều thành tích thiết thực, hiệu quả, như Công đoàn đã làm tốt chức năng tham gia quản lý và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, tổ chức công đoàn; nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã được CĐNHVN và công đoàn các cấp trong hệ thống tổ chức, thu hút được sự tham gia, hưởng ứng của đoàn viên người lao động, tạo tiếng vang, sự lan tỏa trong hệ thống.

Đặc biệt là vai trò của tổ chức công đoàn tại các đơn vị tham gia vào quá trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng theo sự chỉ đạo của Chính phủ, giúp cho người lao động tại các đơn vị hiểu, chia sẻ với chủ trương của Nhà nước; đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến đoàn viên công đoàn, các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và của Ngành. Các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn hoàn thiện các quy định về văn hóa công sở - đạo đức nghề nghiệp; tuyên truyền về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công đoàn cũng đã phát động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành. Triển khai sâu rộng phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến nghiên cứu cải tiến quy trình nghiệp vụ, hiện đại hóa ngân hàng và xây dựng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, hiện đại; có nhiều tấm gương sáng như giao dịch viên, thủ quỹ, kiểm ngân giữ vững phẩm chất trung thực, liêm khiết, trả lại tiền thừa cho khách hàng.

Đặc biệt, Công đoàn đã làm tốt công tác an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa đối với cá nhân và gia đình cán bộ, đoàn viên trong Ngành có hoàn cảnh khó khăn, gặp thiên tai, mắc bệnh hiểm nghèo cũng như thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, xã hội trong công tác xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ các đối tượng chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa, dân quân hải đảo... Đây là những hoạt động nổi bật của các cấp công đoàn trong ngành Ngân hàng đã thực hiện trong những năm gần đây, được Đảng, Nhà nước và xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Thống đốc nhấn mạnh, nhiệm vụ của toàn ngành Ngân hàng trong năm 2018 và các năm tới chắc chắn còn nhiều khó khăn, thách thức mới. Mục tiêu của toàn ngành Ngân hàng là tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, chặt chẽ, linh hoạt phù hợp với diễn biến kinh tế, thị trường trong từng giai đoạn; ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế;

Kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng và tổng phương tiện thanh toán; tiếp tục thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2016 - 2020, tập trung nâng cao tiềm lực tài chính, đổi mới về quản trị, điều hành, cải thiện mức độ an toàn, hiệu quả, nâng cao trật tự kỷ cương, nguyên tắc thị trường trong hoạt động ngân hàng; phát triển hệ thống thanh toán, giảm thanh toán bằng tiền mặt, đa dạng hóa các dịch vụ, tiện ích ngân hàng hiện đại, tăng cường năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của Ngành, cụ thể hóa thành các mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới để thực hiện tốt nhiệm vụ Đại hội đề ra, đồng thời đóng góp thiết thực, hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành Ngân hàng mà Đảng, Nhà nước giao cho.

Tiếp tục, thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến đoàn viên, người lao động các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Ngành; quan tâm nắm bắt, giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động; giáo dục đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng thông qua Chương trình hành động của ngành Ngân hàng.

Phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia quản lý đơn vị, doanh nghiệp; tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức các phong trào hoạt động thi đua thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị, hoạt động kinh doanh của các đơn vị và của Ngành.

Tập trung đổi mới hình thức tổ chức hoạt động công đoàn thiết thực hiệu quả; tăng cường công tác đào tạo cán bộ công đoàn, đảm bảo tinh, gọn đáp ứng yêu cầu đặt ra; tăng cường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Với tỷ lệ nữ chiếm trên 50%, vì vậy đề nghị các cấp công đoàn quan tâm đến hoạt động về giới, công tác chăm lo quyền lợi cho lao động nữ và chăm sóc trẻ em để đoàn viên, người lao động yên tâm công tác.

Thống đốc cũng cho rằng, các đại biểu cần sáng suốt lựa chọn để bầu ra Ban Chấp hành mới có cơ cấu hợp lý, đảm bảo tiêu chuẩn, có sự kế thừa và đổi mới, có đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo hoạt động công đoàn toàn Ngành, đặc biệt là lòng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm, khả năng tập hợp được đoàn viên, người lao động. Đồng thời, bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, mang được tiếng nói tâm tư, nguyện vọng và quyết tâm của đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng tới Đại hội Công đoàn toàn quốc.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VI với 51 đồng chí. Phiên họp buổi chiều, Ban chấp hành công đoàn khoá VI đã họp phiên đầu tiên, đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc NHNN đã đươc tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VI; đồng chí Nguyễn Văn Tân được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực và đồng chí Trần Hồng Tuấn giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VI.

Hội nghị cũng bầu 17 đồng chí vào Ban Thường vụ CĐNHVN; 10 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra CĐNHVN khoá VI. Đồng chí Lê Thị Quyên, Uỷ viên Ban Thường vụ CĐNHVN được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đại hội cũng đã bầu 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam khoá XII.

Bế mạc Đại hội, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VI phát biểu: Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”, với ý thức trách nhiệm cao trước đoàn viên, người lao động và ngành Ngân hàng, Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao, thông qua các văn kiện quan trọng như: Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa V và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa V; các Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp các kiến nghị của đoàn viên, lao động trong Ngành đối với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn và Ngân hàng Nhà nước; Báo cáo tham gia các ý kiến vào văn kiện Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết hoạt động thực tiễn của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trong nhiệm kỳ V và Chiến lược phát triển của ngành Ngân hàng giai đoạn 2006-2020; kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động ngành Ngân hàng. Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm của tổ chức công đoàn và đoàn viên, người lao động trong những năm tới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đã đặt ra. Trong đó, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên, gắn với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; hoạt động công đoàn các cấp thu hút được đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia để công đoàn thực sự là tổ chức đại diện, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú, Chủ tịch CĐNHVN khoá VI nhìn nhận: “Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam, sáng suốt lựa chọn và bầu 51 đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban Chấp hành Công đoàn Việt Nam khóa VI. Đại hội trao cho Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VI trọng trách xây dựng và chỉ đạo các nội dung, chương trình đã đặt ra nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Nhận rõ trách nhiệm to lớn, nặng nề song hết sức vinh dự trước đoàn viên, người lao động và ngành Ngân hàng, Ban Chấp hành CĐNHVN khoá VI nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm toàn ý vì lợi ích của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển của ngành Ngân hàng, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và phát huy năng lực, đem hết sức mình cùng các cấp công đoàn, đoàn viên và người lao động thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội xác định”.

Một số hình ảnh tại Đại hội:(tin từ sbv.gov.vn)

(13/06/2018) [Quay về]

Các tin tức khác:

Công đoàn NHVN phát động hưởng ứng phong trào chung tay phòng, chống dịch Covid-19 và hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long [3/20/2020]
THANH NIÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM,CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ [10/24/2018]
Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn NHVN và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam [10/23/2018]
GIẢI QUẦN VỢT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BÌNH THUẬN MỞ RỘNG LẦN III – NĂM 2018 [9/27/2018]
Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam thành công tốt đẹp [6/13/2018]
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập [3/30/2018]
Công đoàn cơ sở Agribank Bình Thuận thăm và tặng quà các cháu là con đoàn viên công đoàn bị khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo [2/22/2018]
Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2018 [1/24/2018]
NHNN tỉnh Bình Thuận tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày phụ nữ việt nam 20/10 [10/21/2017]
Giải quần vợt Ngân hàng nhà nước Bình Thuận lần II– năm 2017 [10/3/2017]
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Phước Thanh tiếp Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc [5/8/2017]
Hội nghị Trung ương 5 bàn các nội dung quan trọng về kinh tế [5/5/2017]
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2017 [5/5/2017]

Các hoạt động khác:

Hoạt động của công đoàn cơ sở 

Hoạt động của đoàn thanh niên 

Hoạt động của hội cựu chiến binh 

Hoạt động khác 

 

 

Cổng Thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 03 Lê Hồng Phong, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3 821449; Email: binhthuan@sbv.gov.vn

Fax: 0252 3 821548