Giới thiệu
         Tin tức, sự kiện
         VB quy phạm pháp luật
         Thủ tục hành chính
         Hoạt động đoàn thể
         NHNN với cử tri

Hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn

 
  Thống kê truy cập

   Online: 52

Văn bản Chính phủ
STT Số Ký Hiệu Ngày Ký Trích yếu và tải Văn Bản
1
18/2016/NĐ-CP
18/3/2016
2
119/2014/TT-BTC
25/8/2014
3
63/NQ-CP
25/8/2014
4
71/2014/NĐ-CP
21/7/2014
5
70/2014/NĐ-CP
17/7/2014

 

Cổng Thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 03 Lê Hồng Phong, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3 822449; Email: binhthuan@sbv.gov.vn

Fax: 0252 3 821548