Giới thiệu
          Tin tức, sự kiện
          VB quy phạm pháp luật
          Thủ tục hành chính
          Hoạt động đoàn thể
          NHNN với cử tri

Hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn

 
  Thống kê truy cập

    Online: 19

                                                                           In bài viết này

    

 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Thuận chức Hội nghị Triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân

Ảnh minh họa ( nguồn Internet)

 

Ngày 20/6/2019, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Thuận (NHNN tỉnh) đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND). Tham dự Hội nghị có Ban giám đốc, Lãnh đạo các phòng NHNN tỉnh; Đại diện các sở, ngành liên quan; Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thị, thành phố, xã, phường, thị trấn có trụ sở chính QTDND hoạt động; đại diện lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã (NHHTX); Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc của 25 QTDND trên địa bàn tỉnh

Tại Hội nghị, NHNN tỉnh đã triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 1852/UBND-TH ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh, Quyết định 209/QĐ-NHNN ngày 31/01/2019 và Quyết định số 1173/QĐ-NHNN ngày 30/5/2019 của NHNN Việt Nam về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND và các văn bản, chỉ đạo mới của NHNN Việt Nam liên quan hoạt động QTDND; đánh giá tình hình hoạt động QTDND trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2019 mặc dù còn nhiều khó khăn, các QTDND trên địa bàn đã bám sát sự chỉ đạo của NHNN, sự hỗ trợ tích cực của các cấp, các ngành và Chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã để nỗ lực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhìn chung hoạt động hệ thống QTDND trên địa bàn tiếp tục có sự phát triển ổn định, an toàn, hiệu quả. Một số kết quả nổi bật: năng lực tài chính cũng như năng lực quản trị điều hành được tăng cường hơn, cán bộ QTDND cơ bản đã đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ QTDND; từng bước được đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, kết quả hoạt độg kinh doanh đạt chỉ tiêu đề ra; các QTDND cũng quan tâm kiểm soát tốt nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu thấp, chỉ tiêu chất lượng tín dụng nhìn chung đạt yêu cầu, hạn chế nạn cho vay nặng lãi và thực hiện có hiệu quả mục tiêu xoá đói, giảm nghèo ở nông thôn góp phần tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đến 31/5/2019, hệ thống QTDND trên địa bàn có tổng nguồn vốn hoạt động là 2.183 tỷ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm; Tổng dư nợ cho vay đạt 1.747 tỷ đồng, tăng 3,2% so với đầu năm; nợ xấu chiếm 1,52% tổng dư nợ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động các QTDND trên địa bàn cũng còn nhiều hạn chế, sai sót, sai phạm. Tại Hội nghị, NHNN tỉnh đã cảnh báo, khuyến cáo các sai sót, sai phạm gây rủi ro trong quá trình hoạt động của các QTDND. Theo đó, Hội nghị đã phản ánh các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và kết quả xử lý, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong hoạt động QTDND 06 tháng đầu năm 2019.
Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trên cơ sở Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 1852/UBND-TH của UBND tỉnh, Quyết định 209/QĐ-NHNN và Quyết định số 1173/QĐ-NHNN của NHNN Việt Nam về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND, các đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình, trong đó Giám đốc NHNN tỉnh lưu ý một số vấn đề sau:

(i) Các QTDND xây dựng Phương án để triển khai thực hiện các mục tiêu và giải pháp nêu trong Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-NHNN và các nhiệm vụ được giao theo Chương trình, Kế hoạch của NHNN Việt Nam ban hành theo Quyết định 1173/QĐ-NHNN.

(ii) Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Bình Thuận bám sát 10 nhóm nhiệm vụ nêu tại Quyết định 1173/QĐ-NHNN để triển khai thực hiện, trong đó chủ động hướng dẫn các QTDND lập hồ sơ vay hỗ trợ chi trả theo quy định mới của Hội sở, tăng cường vai trò ngân hàng đầu mối kết nối hệ thống các QTDND thành viên.

(iii) Các Sở, ban, ngành, chính quyền các cấp bám sát chỉ đạo tại Công văn số 1852/UBND-TH của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để triển khai thực hiện. Trong đó: tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các QTDND trong quá trình hoạt động; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động QTDND; phối hợp NHNN tỉnh trong việc cung cấp thông tin, báo cáo, phản ánh khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị để thực hiện tốt nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao.

(iv) Giao Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN tỉnh: Nghiên cứu, hướng dẫn các QTDND trong việc xây dựng Phương án để triển khai thực hiện các mục tiêu và giải pháp nêu trong Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đồng thời làm đầu mối tổng hợp, báo cáo (NHNN Việt Nam, UBND tỉnh) về tiến độ, kết quả đạt được trong việc thực hiện Chương trình, kế hoạch; khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý trong việc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg và Đề án theo định kỳ nêu tại Quyết định 1173/QĐ-NHNN.

(tin từ NHNN Bình Thuận) (08/07/2019) [Quay về]

Các tin đã đưa :

- GIẢI QUẦN VỢT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BÌNH THUẬN MỞ RỘNG LẦN IV – NĂM 2019 (01/10/2019)

- Ngành Ngân hàng sẵn sàng, chủ động đồng hành cùng ngành y tế thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt (23/09/2019)

- NGÀNH NGÂN HÀNG BÌNH THUẬN CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TỘI PHẠM (18/09/2019)

- Ngành Ngân hàng Việt Nam hưởng ứng nhắn tin ủng hộ, đóng góp vì người nghèo (06/09/2019)

- Ngành Ngân hàng với những thách thức CMCN 4.0 (05/09/2019)

- Hướng dẫn sử dụng hệ thống Cổng thông tin kết nối khách hàng vay vốn (06/08/2019)

- Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng Bình Thuận 6 tháng cuối năm 2019 (23/07/2019)

- Thông tư số 48/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi tiết kiệm và Thông tư số 49/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi có kỳ hạn có hiệu lực áp dụng từ ngày 05/7/2019 (09/07/2019)

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Thuận chức Hội nghị Triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (08/07/2019)

- NGÀNH NGÂN HÀNG BÌNH THUẬN TỔ CHỨC BUỔI LÀM VIỆC VỚI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BÌNH THUẬN (20/05/2019)

- Nâng mức cho vay và thời hạn cho vay một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (09/04/2019)

- Chương trình tín dụng tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình (09/04/2019)

- Đẩy mạnh thanh toán điện tử trong lĩnh vực dịch vụ công (03/04/2019)

- Thủ tướng Chính phủ quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi phát triển và quản lý nhà ở xã hội (01/04/2019)

- Tăng cường giải pháp củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân (14/03/2019)

- Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử ngành Ngân hàng (28/02/2019)

- Ngành ngân hàng Bình Thuận tổ chức buổi làm việc với đại biểu quốc hội tỉnh Bình Thuận (31/01/2019)

- Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng Bình Thuận năm 2019 (22/01/2019)

- Ngành Ngân hàng và các bộ, ngành liên quan đẩy lùi tín dụng đen (04/01/2019)

- Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các giải pháp của ngành Ngân hàng góp phần hạn chế tín dụng đen (28/12/2018)

- Mức lãi suất của các NHTM áp dụng trong năm 2019 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở (27/12/2018)

- Đảm bảo an toàn kho quỹ ngân hàng dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán 2019 (20/12/2018)

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Thuận thông báo thời gian giao dịch Quyết toán 2018 và Tết Âm lịch 2019 (20/12/2018)

- NHNN ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (16/12/2018)

- Người khiếm thị sẽ được mở tài khoản thanh toán, sử dụng thẻ ngân hàng (09/11/2018)

- NGÀNH NGÂN HÀNG BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN THEO NGHỊ ĐỊNH 116/2018/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ THÔNG TƯ 25/TT-NHNN CỦA NHNN VIỆT NAM (29/10/2018)

- Hội nghị tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng năm 2018 (24/10/2018)

- NGÀNH NGÂN HÀNG BÌNH THUẬN TỔ CHỨC BUỔI LÀM VIỆC VỚI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BÌNH THUẬN (18/10/2018)

- Đối thoại giữa ngành ngân hàng và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (06/09/2018)

- Các chuyên gia, nhà quản lý đề xuất giải pháp thanh toán dịch vụ công hiệu quả (24/08/2018)

 

Cổng Thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 03 Lê Hồng Phong, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3 821449; Email: binhthuan@sbv.gov.vn

Fax: 0252 3 821548