Giới thiệu
         Tin tức, sự kiện
         VB quy phạm pháp luật
         Thủ tục hành chính
         Hoạt động đoàn thể
         NHNN với cử tri

Hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn

  Thống kê truy cập

    Online: 3

Thủ tục hành chính - hoạt động ngoại hối

STT
 
MÃ THỦ TỤC
 
TÊN THỦ TỤC
 

 


 

B-NHA-205496-TT Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

 


 

B-NHA-205490 Thủ tục để nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

 


 

...... Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
  ........
 

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ


 
........
 

Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ


 
B-NHA-205493-TT
 
Thủ tục cấp giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm đối với DN có hợp đồng gia công vàng TSMN
 

 
........
 
Thủ tục điều chỉnh cấp giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm đối với DN có hợp đồng gia công vàng TSMN
 
  B-NHA-183638
 
Bộ thủ tục xác nhận cho tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép (Phụ lục đính kèm)
 

 
B-NHA-183641
 
Thủ tục cấp giấy phép mang tiền của nước có chung biên giới và đồng Việt Nam bằng tiền mặt ra nước ngoài
 

 
B-NHA-183667
 
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ

 
B-NHA-183688
 
Thủ tục cấp giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu sang Campuchia
 

 
B-NHA-183715
 
Thủ tục cho phép mang tiền của nước có chung biên giới vào các tỉnh nội địa
 

 
B-NHA-183743
 
Bộ thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức kinh tế làm dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ (Phụ lục đính kèm)

 
B-NHA-183503
 
Bộ Thủ tục xác nhận đăng ký khoản vay trung, dài hạn nước ngoài theo phương thức tự vay tự trả của doanh nghiệp có kim ngạch vay đến 10 triệu USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) (Phụ lục đính kèm)

 
B-NHA-183518
 
Bộ thủ tục xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay trung, dài hạn nước ngoài theo phương thức tự vay tự trả của doanh nghiệp có kim ngạch vay đến 10 triệu USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) (Phụ lục đính kèm)

 
Bộ thủ tục đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với DN hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ (Phụ lục đính kèm)

 
Thủ tục Cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

 
Thủ tục cấp lại Giấy phép thu chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (Phụ lục đính kèm)

 
Gia hạn Giấy phép thu chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (Phụ lục đính kèm)

 
Chuyển đổi Giấy phép chu chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (Phụ lục đính kèm)

 

Thủ tục điều chỉnh giấy phép thu chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (Phụ lục đính kèm)
 


 
B-NHA-183568
 
Thủ tục cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ở ngân hàng tại Lào
 

 
B-NHA-254820
 
Thủ tục đăng ký tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng
 

 
B-NHA-254822
 
Thủ tục đăng ký thay đổi tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng
 

 
B-NHA-258177
 
Thủ tục cấp Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài

 

          Lịch làm việc
          VB chỉ đạo điều hành
         Thông tin lãi suất
         Thông tin tỷ giá
          Thông tin giá vàng

Cổng Thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 03 Lê Hồng Phong, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3 822449; Email: binhthuan@sbv.gov.vn

Fax: 0252 3 821548