Giới thiệu
         Tin tức, sự kiện
         VB quy phạm pháp luật
         Thủ tục hành chính
         Hoạt động đoàn thể
         NHNN với cử tri

Hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn

  Thống kê truy cập

    Online: 1

 

Thủ tục hành chính - hoạt động kho quỹ

STT
MÃ THỦ
TỤC
TÊN THỦ TỤC
 
1
Thủ tục đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình lưu thông và do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất (Đính kèm các văn bản liên quan)
2
Thủ tục đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình bảo quản đủ điều kiện đổi, không cần giám định (Đính kèm các văn bản liên quan)
3
Thủ tục đề nghị giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông
(Đính kèm các văn bản liên quan)
4
Thủ tục giám định tiền giả, tiền nghi giả
(Đính kèm các văn bản liên quan)

 

 

          Lịch làm việc
          VB chỉ đạo điều hành
         Thông tin lãi suất
         Thông tin tỷ giá
          Thông tin giá vàng

Cổng Thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 03 Lê Hồng Phong, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3 822449; Email: binhthuan@sbv.gov.vn

Fax: 0252 3 821548