Giới thiệu
         Tin tức, sự kiện
         VB quy phạm pháp luật
         Thủ tục hành chính
         Hoạt động đoàn thể
         NHNN với cử tri

Hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn

  Thống kê truy cập

   Online: 5

 

Thủ tục hành chính - cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng

STT
 
MÃ THỦ
TỤC
TÊN THỦ TỤC
 

 
                        
 
Mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại
1
 
B-NHA-246032-TT Chấp thuận đủ điều kiện khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước của ngân hàng thương mại
2
 
B-NHA-246035-TT Chấp thuận thay đổi tên chi nhánh trong nước của ngân hàng thương mại
3
 
B-NHA-246037-TT Báo cáo về việc đổi tên phòng giao dịch của Ngân hàng thương mại
4
 
B-NHA-246039-TT Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại
5
 
B-NHA-246042-TT Chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mại
6
 
B-NHA-246043-TT Chấp thuận cho ngân hàng thương mại tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch
7
 
Thủ tục Thông báo điều kiện khai trương hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 

 
Mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
8
 
003825 Thủ tục đăng ký mở Phòng giao dịch của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
 

 

 
Mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ
9
 
033398
 
Thủ tục mở chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ
10
 
109043
 
Thủ tục thay đổi địa điểm đặt chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ cùng địa bàn tỉnh, thành phố
11
 
033230
 
Thủ tục thay đổi tên chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ
12
 
033140
 

Thủ tục mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động phòng giao dịch của tổ chức tài chính quy mô nhỏ cùng địa bàn tỉnh, thành phố


 

 
Thành lập và hoạt động Ngân hàng Hợp tác xã
13
 
Thủ tục thông báo điều kiện khai trương hoạt động của ngân hàng hợp tác xã

 

 
Hoạt động kiểm toán của tổ chức tín dụng
14
 
B-NHA-187949-TT Thủ tục tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi thông báo cho Ngân hàng Nhà nước về tổ chức kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
15
 
B-NHA-187961-TT Thủ tục tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi kết quả kiểm toán lại cho Ngân hàng Nhà nước.
16
 
B-NHA-187958-TT Thủ tục tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi kết quả kiểm toán cho Ngân hàng Nhà nước

 

          Lịch làm việc
          VB chỉ đạo điều hành
         Thông tin lãi suất
         Thông tin tỷ giá
          Thông tin giá vàng

Cổng Thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 03 Lê Hồng Phong, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3 822449; Email: binhthuan@sbv.gov.vn

Fax: 0252 3 821548