Giới thiệu
         Tin tức, sự kiện
         VB quy phạm pháp luật
         Thủ tục hành chính
         Hoạt động đoàn thể
         NHNN với cử tri

Hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn

 
  Thống kê truy cập

  Online: 4

 In bài viết này

Quá trình thành lập và phát triển của NHNN CN tỉnh Bình Thuận

Những tháng cuối năm 1973, sau Hiệp định Paris, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, trong Ban Kinh tài Khu 6 và Ban Kinh tài các tỉnh trực thuộc Khu hình thành bộ phận Ngân tín nhằm giúp việc chuẩn bị điều hành hoạt động ngân hàng sau giải phóng. ở Khu, bộ phận Ngân tín do đồng chí Võ Đôn Phước, Phó Ban Kinh tài Khu phụ trách. ở mỗi tỉnh đồng bằng ven biển là các đồng chí Uỷ viên Ban Kinh tài tỉnh. Ninh Thuận: Nguyễn Xuân Cang; Bình Thuận: Nguyễn Thân; Bình Tuy: Hồ Quý Đây. Những đồng chí này đã vào chiến trường B từ tháng 5/1968, hiểu biết về kinh tế địch, kinh tế ta ở địa phương khá sớm.

Ngày 6/6/1975, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam quyết định thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam có hệ thống bộ máy đến khắp tỉnh thành, huyện thị và lập phòng giao dịch ở những nơi có kinh tế tập trung, nắm độc quyền phát hành tiền trên địa bàn miền Nam Việt Nam.

Riêng Chi nhánh Ngân hàng Quốc gia tỉnh Bình Thuận để dễ ghi nhớ ngày thành lập, đã chính thức làm lễ ra mắt ngày 19/08/1975 nhân kỷ niệm 30 năm Cách mạng tháng Tám thành công (1945 - 1975), trụ sở đóng tại số 3 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Phan Thiết, đồng chí Hồ Văn Luân được cử làm trưởng chi nhánh.

Ngày 20/12/1975, Trung ương có chủ trương mới "điều chỉnh việc hợp nhất một số tỉnh ở miền Nam", tỉnh Thuận Lâm chia thành 2 tỉnh mới: Lâm Đồng và Thuận Hải, chi nhánh Ngân hàng Quốc gia các tỉnh cũ coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và chuyển sang hoạt động theo địa bàn hành chính mới.

Ngày 31/01/1977, NHNN Trung ương cử đồng chí Nguyễn Xuân Cang làm Giám đốc và đồng chí Hồ Văn Luân làm Phó Giám đốc NHNN tỉnh Thuận Hải, trụ sở ngân hàng đặt tại Phan Rang.

Tháng 12/1977, ngân hàng nhà nước tỉnh Thuận Hải chuyển trụ sở vào Phan Thiết, đóng tại Ty Ngân khố của chế độ cũ, tức số 3 đường Lê Hồng Phong hiện nay.

Thời kỳ 1975 -1985, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã hoàn thành việc thanh lý hệ thống Ngân hàng của chế độ cũ ở miền Nam và thu hồi tiền cũ ở cả hai miền Nam - Bắc, phát hành các loại tiền mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong giai đoạn này, hệ thống Ngân hàng Nhà nước về cơ bản vẫn hoạt động như là một công cụ ngân sách, chưa thực hiện các hoạt động kinh doanh tiền tệ theo nguyên tắc thị trường. Theo đó, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thuận Hải hoạt động theo một hệ thống duy nhất, vừa thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ - tín dụng - thanh toán, vừa trực tiếp cho vay phục vụ nền kinh tế theo mô hình ngân hàng một cấp.

Tháng 3/1988, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định 53/NĐ-HĐBT với định hướng cơ bản là chuyển hẳn hệ thống ngân hàng sang hoạt động kinh doanh. Tháng 5/1990, Hội đồng Nhà nước thông qua và công bố Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Pháp lệnh Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính. Sự ra đời của 2 Pháp lệnh ngân hàng đã chính thức chuyển cơ chế hoạt động của hệ thống Ngân hàng Việt Nam từ một cấp sang hai cấp. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh tiền tệ, ngân hàng và thực thi nhiệm vụ của một Ngân hàng trung ương; các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng kinh doanh tiền tệ, tín dụng, thanh toán, ngoại hối và dịch vụ ngân hàng trong khuôn khổ pháp luật.

Thời điểm tháng 4 năm 1992 là mốc lịch sử mới đối với tỉnh Bình Thuận nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng. Vào thời điểm này, sau 17 năm hợp nhất vào tỉnh Thuận Hải, theo đề nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh  và được Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá VIII chấp thuận ra Nghị quyết: hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận trở về địa giới hành chính truyền thống của mình trước đây.

Thực hiện quyết định của Thống đốc NHNN, chi nhánh NHNN tỉnh và các chi nhánh NHNo, NHCT, NHĐT&PT được giải thể để hình thành bộ máy mới cho hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận.

Tại Bình Thuận, trụ sở Ngân hàng nhà nước đặt tại số 03 Lê Hồng Phong, Phan Thiết. Sau khi ưu tiên tăng cường lực lượng cho tỉnh Ninh Thuận anh em, với số cán bộ còn lại, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và NHNN Việt Nam, Ngân hàng Bình Thuận sắp xếp cán bộ vào các vị trí chủ chốt: Giám đốc là đồng chí Vũ Cao Thiều, nguyên Giám đốc NHNN tỉnh Thuận Hải thay thế đồng chí Nguyễn Thân (qua đời) từ tháng 12/1991. Phó Giám đốc là đồng chí Trần Thị Phượng, nguyên Chánh Thanh tra NHNN tỉnh Thuận Hải.

Từ năm 1992 đến nay, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 (sửa đổi, bổ sung năm 2003), Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 và các nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN (Nghị định số 88/1998/NĐ-CP ngày 02/11/1998, Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003, Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008, Nghị định số 156…

Trên cơ sở đó, từ tháng 04/1992, thực hiện chủ trương đổi mới về tổ chức và hoạt động của ngành, Ngân hàng nhà nước Bình Thuận đã có những thay đổi hết sức căn bản: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thực hiện vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng trên địa bàn tỉnh, là đầu mối trong việc tổ chức, triển khai các chủ trương của ngành, thực hiện các nghiệp vụ của Ngân hàng trung ương do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ủy quyền; vừa tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế địa phương gắn liền với hoạt động tiền tệ - ngân hàng, định hướng hoạt động của ngành Ngân hàng trong phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương; thí điểm xây dựng quỹ tín dụng nhân dân; đồng thời với việc thành lập các ngân hàng thương mại cũng được xúc tiến.

          Gắn liền với quá trình hình thành và xây dựng, ngành Ngân hàng trên địa bàn đã không ngừng phát triển về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ. Đội ngũ cán bộ Ngân hàng Nhà nước Bình Thuận được xây dựng với hầu hết cán bộ có đạo đức, phẩm chất tốt, có trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn, đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành trong thời kỳ đổi mới. Nhờ đó, hoạt động của Ngân hàng tại Bình Thuận luôn phát triển một cách toàn diện, vững chắc.​

Tin khác

  Chức năng, nhiệm vụ của NHNN CN tỉnh Bình Thuận

  Bộ máy tổ chức của NHNN CN tỉnh Bình Thuận

  Ban lãnh đạo NHNN Chi nhánh tỉnh Bình Thuận qua các thời kỳ

 

 

 

Cổng Thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 03 Lê Hồng Phong, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3 822449; Email: binhthuan@sbv.gov.vn

Fax: 0252 3 821548