Giới thiệu
          Tin tức, sự kiện
          VB quy phạm pháp luật
          Thủ tục hành chính
          Hoạt động đoàn thể
          NHNN với cử tri

Hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn

 
  Thống kê truy cập

Online: 24

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Câu hỏi: Độc giả Đỗ ngọc trịnh , ngày 20/09/2017
 -Hỏi về Thông tư 38

 -Thông tư 38/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 sửa đổi , bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thông đốc NHNN VN hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có điểm gì mới tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh vàng?

Trả lời:

 -Thông tư 38 sửa đổi điều 11 qui định về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng TSMN với nước ngoài và hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất vàng TSMN, theo đó DN không phải nộp tờ khai hải quan bản chính hoặc bản sao chứng thực mà chỉ có bảng kê tờ khai Hải quan tạm nhập - tái xuất vàng theo mẫu, như vậy rất thuận lợi cho DN vì DN giữ được bản gốc tờ khai hải quan để thực hiện báo cáo thanh khoản vào cuối năm và vẫn đảm bảo được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đúng qui định.

- Thông tư 38 sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 18 qui định về nguyên tắc lập hồ sơ, theo đó DN có nhiều lựa chọn hơn so với trước đây về hình thức hồ sơ: DN có thể nộp bản chính, bản sao có chứng thực, bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu. Trong trường hợp người nộp hồ sơ nộp bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu, người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

- Thông tư cũng bổ sung thêm qui định về hồ sơ thủ tục đối với các nội dung:

+ Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ, Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm đối với DN có hợp đồng gia công vàng TSMN với nước ngoài.

+ Chấm dứt hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng, hoạt động sản xuất vàng TSMN.

Như vậy, cơ chế chính sách quản lý hoạt động kinh doanh vàng phù hợp hơn với thực tế hoạt động của doanh nghiệp đồng thời thuận tiện hơn cho NHNN trong việc quản lý và kiểm tra đối với các doanh nghiệp được NHNN cấp phép.

 

Để có thêm các thông tin cụ thể hơn, Quý độc giả vui lòng liên hệ:
Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ - Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3 821549

Email: tonghop_bth@sbv.gov.vn

 
Câu hỏi: Độc giả Đỗ ngọc trịnh , ngày 20/09/2017
 -Hỏi về hoạt động kinh doanh vàng

 -Thông tư 38/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc NHNNVN hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ về hoạt động kinh doanh vàng có điểm gì mới tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh vàng?

Trả lời:

 -Điểm a khoản 1 điều 23 Thông tư 34/2015/TT-NHNN qui định: Trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực (ngày 01/3/2016), tổ chức kinh tế đã được cấp Giấy phép làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ phải thực hiện chuyển đổi sang văn bản chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ theo qui định tại Thông tư này. Quá thời hạn nêu trên tổ chức kinh tế không thực hiện chuyển đổi hoặc không được chuyển đổi do không đáp ứng điều kiện qui định tại khoản 2 Điều này phải chấm dứt hoạt động nhận và chi, trả ngoại tệ.

- Điểm a Khoản 2 điều 23 Thông tư 34/2015/TT-NHNN qui định các tổ chức kinh tế đã được cấp Giấy phép làm dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ được chuyển đổi sang văn bản chấp thuận trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ khi đáp ứng các điều kiện qui định tại điều 10 Thông tư này. Cụ thể:

+ Được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;

+Có trang thiết bị và cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng các yêu cầu đối với hoạt động nhận và chi, trả ngoại tệ bao gồm: máy tính, điện thoại, máy fax..;

+ Có hợp động với đối tác nước ngoài về dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ;

+ Có phương án thực hiện dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ do người đại diện hợp pháp ký;

Ngoài ra, công ty cần phải đảm bảo giấy phép được cấp trước đây còn hiệu lực tối thiểu 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ và chấp hành chế độ báo cáo về tình hình nhận và chi, trả ngoại tệ theo qui định của NHNN

- Khoản 3 điều 23 Thông tư 34/2015/TT-NHNN qui định hồ sơ chuyển đổi, gồm:

+ Đơn đề nghị chuyển đổi (theo mẫu tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này);

+ Bản gốc Giấy phép làm dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ đã được cấp;

+ Bản sao kèm bản dịch tiếng Việt hợp đồng nhận và chi trả ngoại tệ ký với đối tác nước ngoài.

- Công ty nộp bộ hồ sơ như trên gửi NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi công ty đóng trụ sở chính bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN chi nhánh sẽ xem xét, chuyển đổi thành văn bản chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ. Trường hợp công ty không được chuyển đổi, NHNN sẽ có văn bản thông báo rõ lý do và công ty không được hoạt động nhận và chi, trả ngoại tệ.

 

Để có thêm các thông tin cụ thể hơn, Quý độc giả vui lòng liên hệ:
Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ - Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3 821549

Email: tonghop_bth@sbv.gov.vn

 

 

 

Cổng Thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 03 Lê Hồng Phong, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3 822449; Email: binhthuan@sbv.gov.vn

Fax: 0252 3 821548