Giới thiệu
         Tin tức, sự kiện
         VB quy phạm pháp luật
         Thủ tục hành chính
         Hoạt động đoàn thể
         NHNN với cử tri

Hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn

  Thống kê truy cập

  Online: 2

   Hoạt động của Đoàn thanh niên

THANH NIÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM,CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ

Cách mạng Tháng Tám thành công, Hồ Chí Minh với cương vị Chủ tịch Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã nhắc nhở ngay các cơ quan, đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở: cán bộ là đầy tớ của dân, không được vung phí tiền bạc, công sức của dân, của nước, phải gư&   Xem tiếp>> [Tin từ Chi đoàn NHNN tỉnh Bình Thuận][24/10/2018]

  Các hoạt động khác:

  Hoạt động của công đoàn cơ sở 
  Hoạt động của đoàn thanh niên 
  Hoạt động của hội cựu chiến binh 
  Hoạt động khác 
          Lịch làm việc
          VB chỉ đạo điều hành
         Thông tin lãi suất
         Thông tin tỷ giá
          Thông tin giá vàng

 

 

Cổng Thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 03 Lê Hồng Phong, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3 822449; Email: binhthuan@sbv.gov.vn

Fax: 0252 3 821548