In bài viết này

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH BÌNH THUẬN

Công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xử lý khó khăn,

vướng mắc trong thực hiện Thông tư 01/2020/TT-NHNN và chính sách khác

liên quan đến hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Cố định

Di động

1

Bùi Xuân Chỉnh

Giám đốc

0252 3700557

0913.719684

chinh.buixuan@sbv.gov.vn

2

Phạm Văn Trịnh

Phó Giám đốc

0252 3829245

0918.081307

trinh.phamvan@sbv.gov.vn

3

Phan Thanh Én

Phó Giám đốc

0252 3822648

0918.783299

en.phanthanh@sbv.gov.vn

4

Trần Thị Trung

Phó Chánh Thanh tra, giám sát (phụ trách)

0252 3822649

0948.950616

trung.tranthi@sbv.gov.vn

5

Võ Thị Thu Hiếu 

Trưởng phòng Tổng hợp, Nhân sự & KSNB

0252 3821849

0914.325032

hieu.vothu@sbv.gov.vn

6

Phan Thị Thảo Trinh

Chuyên viên phòng Tổng hợp, Nhân sự & KSNB

0252 3822815

0352.418082

trinh.phanthao@sbv.gov.vn

                  

 

Cổng Thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 03 Lê Hồng Phong, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3 821449; Email: binhthuan@sbv.gov.vn

Fax: 0252 3 821548