In bài viết này

Danh sách các ngân hàng thương mại nhà nước và cổ phần trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 
STT Tên ngân hàng Địa chỉ Điện thoại 
1  NHTMCP CÔNG THƯƠNG CN TỈNH BÌNH THUẬN 02 NGUYỄN TẤT THÀNH, TP PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN 0252 3 821159
2  NH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN TỈNH BÌNH THUẬN 62B TRẦN HƯNG ĐẠO, TP PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN  0252 3 822249
3  NHTMCP NGOẠI THƯƠNG CN BÌNH THUẬN 187 - 189 ĐẠI LỘ TÔN ĐỨC THẮNG, PHAN THIẾT, BÌNH THUẬN 0252 3 739290
4  NH NO&PTNT TỈNH BÌNH THUẬN 02-04 TRƯNG TRẮC, TP PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN 0252 3 814582
5  NH CSXH TỈNH BÌNH THUẬN 121 TRẦN HƯNG ĐẠO, TP PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN 0252 3 721662
6  NH PHÁT TRIỂN TỈNH BÌNH THUẬN 12 NGUYỄN TẤT THÀNH, TP PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN  0252 3 822261
7  NH TMCP HÀNG HẢI CN BÌNH THUẬN  154 TRẦN HƯNG ĐẠO, TP PHAN THIẾT, BÌNH THUẬN 0252 3 834393
8  NHTMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CN TP PHAN THIẾT-  SACOMBANK CN TP PHAN THIẾT 62 TRẦN HƯNG ĐẠO, TP PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN 0252 3 823312
9  NHTMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CN BÌNH THUẬN-SACOMBANK 364 TRẦN HƯNG ĐẠO, TP PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN 0252 3 834651
10  NHTMCP ĐÔNG Á CN BÌNH THUẬN 295 TRẦN HƯNG ĐẠO, TP PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN 0252 3 835656
11  NHTMCP Á CHÂU CN BÌNH THUẬN 152 TRẦN HƯNG ĐẠO, P.PHÚ THỦY, TP.PHAN THIẾT, T.BÌNH THUẬN 0252 3 722414
12  NHTMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG CN BÌNH THUẬN 67A TRẦN HƯNG ĐẠO, TP PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN  0252 3 835999
13  NHTMCP VIỆT NAM THỊNH VƯƠNG CN BÌNH THUẬN-VPBANK 132 TRẦN HƯNG ĐẠO, TP PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN  0252 3 835618
14  NHTMCP KỸ THƯƠNG CN BÌNH THUẬN-TECHCOMBANK 435-437 TRẦN HƯNG ĐẠO, TP PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN 0252 3 722444
15  NH QUÂN ĐỘI TÒA NHÀ VIETTEL, KDC HÙNG VƯƠNG, TÔN ĐỨC THẮNG, TP. PHAN THIẾT, BÌNH THUẬN 0252 6 259999
16  NH PHÁT TRIỂN TP HCM - HD BANK  119 TRẦN HƯNG ĐẠO, TP PHAN THIẾT, BÌNH THUẬN 0252 3 823299
17  NHTMCP AN BÌNH CN BÌNH THUẬN 384 TRẦN HƯNG ĐẠO, TP PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN  0252 3 722122
18  NH BẢN VIỆT CN BÌNH THUẬN  148 TÔN ĐỨC THẮNG, TP PHAN THIẾT, BÌNH THUẬN 0252 3 939539
19  NHTMCP SÀI GÒN CN BÌNH THUẬN-SCB 487 TRẦN HƯNG ĐẠO, TP PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN  0252 3 722402
20  NHTMCP XÂY DỰNG CN BÌNH THUẬN 373 TRẦN HƯNG ĐẠO, TP PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN  0252 3 770373
21  NH KIÊN LONG CN BÌNH THUẬN 384 TRẦN HƯNG ĐẠO, P.LẠC ĐẠO, TP.PHAN THIẾT, BÌNH THUẬN 0252 3 730888
22  NH BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CN BÌNH THUẬN  T9 - T10 TỪ VĂN TƯ, P.PHÚ THỦY, TP.PHAN THIẾT, T.BÌNH THUẬN. 0252 3751668
23  NH HTX CN BÌNH THUẬN TÔN ĐỨC THẮNG, P. XUÂN AN, TP. PHAN THIẾT, T. BÌNH THUẬN. 0252 3829191
24  NH TMCP VIỆT Á  02 LÊ HỒNG PHONG, TP PHAN THIẾT, BÌNH THUẬN. 0252 3 831177
25 NHTMCP SÀI GÒN HÀ NỘI CN BÌNH THUẬN 187-189 TÔN ĐỨC THẮNG, TP PHAN THIẾT, BÌNH THUẬN 0252 3 523888

 

Cổng Thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 03 Lê Hồng Phong, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3 821449; Email: binhthuan@sbv.gov.vn

Fax: 0252 3 821548