Giới thiệu
         Tin tức, sự kiện
         VB quy phạm pháp luật
         Thủ tục hành chính
         Hoạt động đoàn thể
         NHNN với cử tri

Hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn

 
  Thống kê truy cập

  Online: 6

 

Ban lãnh đạo NHNN tỉnh Bình Thuận qua các thời kỳ

 

 

 Đồng chí: Vũ Cao Thiều

 Giám đốc NHNN từ...........   đến.......

 

 

 Đồng chí: Trần Thị Phượng

 Giám đốc NHNN từ...........   đến.......

 

 

          Lịch làm việc
          VB chỉ đạo điều hành
         Thông tin lãi suất
         Thông tin tỷ giá
          Thông tin giá vàng

 

 

Cổng Thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 03 Lê Hồng Phong, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3 822449; Email: binhthuan@sbv.gov.vn

Fax: 0252 3 821548